lisk-development

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych aplikacji wykorzystując Liska. Technologia jest wyczekiwana przez inwestorów projektu od długiego czasu. W tym artykule przejdę przez proces zainstalowania Liska i wszystkich składowych technologii w systemie oraz stworzę i uruchomię własny blockchain.

Jak wygląda proces stworzenia aplikacji opartej o Lisk Alpha SDK?
Jak wygląda kod aplikacji i własnego blockchaina?
Jakie są możliwości i potencjał technologii tworzonej przez Lisk?

Krytycznym inżynierskim okiem przyjrzę się komponentom Lisk SDK, możliwościach produktu, widocznych wadach i zaletach.


Read More

lisk-development

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications. Technology is awaited by project investors since some time already. In that article I would like to go through the process of installing Lisk and all dependent technologies and then create and run own Lisk blockchain application.

How looks like the Lisk Alpha SDK application development process?
How looks like the code of custom blockchain?
What are the possibilities and potential of Lisk technology?

I would like to present software engineer point of view and describe both the positive and negative aspects.


Read More

ethereum-studio-ide

Ethereum Studio – new web dapps IDE

The news about releasing the Ethereum Studio developer environment was today published on the Ethereum blog. How does look like the new IDE and can it compete with popular RemixIDE? Let's take a look on the new tool and check what it offers.


Read More

lisk

Lisk – krótka historia oraz produkty projektu

Lisk to jeden z projektów blockchain, których głównym celem jest umożliwienie tworzenia efektywnych aplikacji opartych o blockchain. Aktualnie termin "Lisk" może być użyty do opisu blockchaina Lisk Core (z natywną kryptowalutą LSK), jak i do opisu SDK dedykowanego tworzeniu aplikacji blockchain. Projekt rozwijany jest już od kilku lat, ale wersja Alpha SDK (narzędzi dla developerów) jest całkiem świeża.
Przejdźmy pokrótce przez historię projektu Lisk oraz sprawdźmy w jakim miejscu projekt znajduje się obecnie.


Read More

lisk

Lisk – short genesis and current ecosystem

Lisk is one of the blockchain projects, whose primary focus is to enable building highly efficient blockchain based applications (dapps). The term "Lisk" at the moment can be called to describe the Lisk Core blockchain (with the native LSK cryptocurrency) and the SDK for building blockchain applications. The project is developed already few years, but the Alpha SDK version of Lisk is quite fresh.
Let's make short overview of the project genesis (history) and the current state.


Read More

fabric-engine

Hyperledger Fabric chaincode performance. Node.js vs Java.

Choosing the right technology can impact development process and among the others: the performance of the solution. I would like to compare the performance of the Hyperledger Fabric chaincode implemented in the Node.js and Java.


Read More

Logonity

1-Week-Aepp-Challange. Day 6: Logonity 1.0 Alpha overview and features

Complete dapp in 1 week!
Day 4: Logonity 1.0 - decentralised logo marketplace (dapp) based on Aeternity blockchain. Overview (live version) and features.


Read More

ClientSide

1-Week-Aepp-Challange. Day 5: Dapp client, contract use and security.

Complete dapp in 1 week!
Day 5: the client side of the aepp (Aeternity based dapp) overview, smart contract interactions and security concerns.


Read More

AeppSdkJs

1-Week-Aepp-Challange. Day 4: aepp-sdk-js and communication with the blockchain.

Complete dapp in 1 week!
Day 4: the introduction of the aepp-sdk-js and ways of communication and interaction with the Aeternity Blockchain.


Read More

Smart Contract

1-Week-Aepp-Challange. Day 3: Sophia smart contract

Complete dapp in 1 week!
Day 3: Logonity smart contract written in Sophia functional language (Aeternity smart contract language).

Sophia

Sophia is strongly typed functional smart contract language developed by Aeternity. Based on ReasonML. Find out more here: https://github.com/aeternity/protocol/blob/master/contracts/sophia.md


Read More