zk-snark-information-scaled

Understanding zero knowledge proofs and zk-SNARK.

zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) is the protocol of zero knowledge proof. ZCash cryptocurrency will be the one of first opened blockchain projects, which will utilize the implementation of this fascinating algorithm in the mechanics of blockchain. Zero knowledge proofs have huge potential and can be used or even revolutionize a lot of data exchange processes.

In this article I explain:

what is the zero knowledge proof;
what is, how works and what kind of math mechanics are hidden behind zk-SNARK.


Read More

zk-snark-information-scaled

Zrozumieć dowody z wiedzą zerową. Wyjaśniam działanie zk-SNARK.

zk-SNARK (ang. Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) to protokół "dowodzenia z wiedzą zerową" (ang. Zero Knowledge Proof). Kryptowaluta ZCash będzie jednym z pierwszych otwartych projektów kryptowalutowych, który wykorzysta implementację tego fascynującego algorytmu w mechanizmie działania blockchaina. Dowody z wiedzą zerową mają ogromny potencjał i mogą znaleźć zastosowanie, a wręcz zrewolucjonizować wiele procesów wymiany informacji.

W tym artykule wyjaśniam:

czym jest dowód z wiedzą zerową,
czym jest i jak działa protokół zk-SNARK i jaką matematyczną machinerię wykorzystuje.


Read More