lisk-development

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych aplikacji wykorzystując Liska. Technologia jest wyczekiwana przez inwestorów projektu od długiego czasu. W tym artykule przejdę przez proces zainstalowania Liska i wszystkich składowych technologii w systemie oraz stworzę i uruchomię własny blockchain.

Jak wygląda proces stworzenia aplikacji opartej o Lisk Alpha SDK?
Jak wygląda kod aplikacji i własnego blockchaina?
Jakie są możliwości i potencjał technologii tworzonej przez Lisk?

Krytycznym inżynierskim okiem przyjrzę się komponentom Lisk SDK, możliwościach produktu, widocznych wadach i zaletach.


Read More

lisk-development

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications. Technology is awaited by project investors since some time already. In that article I would like to go through the process of installing Lisk and all dependent technologies and then create and run own Lisk blockchain application.

How looks like the Lisk Alpha SDK application development process?
How looks like the code of custom blockchain?
What are the possibilities and potential of Lisk technology?

I would like to present software engineer point of view and describe both the positive and negative aspects.


Read More

fabric-engine

Hyperledger Fabric chaincode performance. Node.js vs Java.

Choosing the right technology can impact development process and among the others: the performance of the solution. I would like to compare the performance of the Hyperledger Fabric chaincode implemented in the Node.js and Java.


Read More

QuasarTool

10 reasons Quasar is great tool for Vue.js

In one of my last projects first time I used Quasar and here I would like to share 10 reasons why I think it's good tool to be base of any Vue.js project.


Read More

Nginx Background

Setup frontend application on Nginx in 5 minutes.

Nginx is popular web server used to serve static resources of the web app (client sources). I will explain how to setup Nginx as the static content resources web server and how to configure it as the reverse proxy (connect client with backend) on Linux system. Basically how to setup frontend + backend with the Nginx on Linux.


Read More

Logonity

1-Week-Aepp-Challange. Day 6: Logonity 1.0 Alpha overview and features

Complete dapp in 1 week!
Day 4: Logonity 1.0 - decentralised logo marketplace (dapp) based on Aeternity blockchain. Overview (live version) and features.


Read More

ClientSide

1-Week-Aepp-Challange. Day 5: Dapp client, contract use and security.

Complete dapp in 1 week!
Day 5: the client side of the aepp (Aeternity based dapp) overview, smart contract interactions and security concerns.


Read More

AeppSdkJs

1-Week-Aepp-Challange. Day 4: aepp-sdk-js and communication with the blockchain.

Complete dapp in 1 week!
Day 4: the introduction of the aepp-sdk-js and ways of communication and interaction with the Aeternity Blockchain.


Read More

Smart Contract

1-Week-Aepp-Challange. Day 3: Sophia smart contract

Complete dapp in 1 week!
Day 3: Logonity smart contract written in Sophia functional language (Aeternity smart contract language).

Sophia

Sophia is strongly typed functional smart contract language developed by Aeternity. Based on ReasonML. Find out more here: https://github.com/aeternity/protocol/blob/master/contracts/sophia.md


Read More

1WeekAeppChallangeArchitecture

1-Week-Aepp-Challange. Day 2 – Aeternity dapp architecture and technologies.

Complete dapp in 1 week!
Day 2: defining concrete technologies and architecture of the Logonity - decentralized logo marketplace.

Logonity aepp architecture

The application consist of 3 main components:
- client - based on Vue.js/Quasar framework;
- smart contract - Sophia based smart contract in Aeternity blockchain;
- server - centralized Node.js server with PostgreSQL database;


Read More