hyperledger-fabric-2-chaincode

How to deploy chaincode in Hyperledger Fabric 2.0?

With the new release of Hyperledger Fabric 2.0 the lifecycle of chaincode has been changed. It implies also the changes in the chaincode deployment process - what basically means that commands used to deploy chaincode in < 2.0 release (no matter if using peer binary or SDK) will not work. In this article I show how to deploy chaincode to the Hyperledger Fabric 2.0.


Read More

Public vs private blockchains. What's the difference?

Blockchain publiczny i prywatny. Co je konkretnie różni?

Blockchain publiczny, to taki z którego korzystać może każdy. Blockchain prywatny to taki, którego uczestnikami są tylko wybrani. To najprostsza i bardzo ogólna różnica między blockchainem prywatnym i publicznym. Na czym jednak ta różnica właściwie polega?

Jakie faktyczne mechanizmy dzielą blockchainy publiczne od prywatnych?
Kto może być użytkownikiem blockchaina publicznego, a kto prywatnego?


Read More

Public vs private blockchains. What's the difference?

Private and public blockchains. What is the difference?

Public blockchains can be used by everyone. Private blockchains can be used by selected group of participants. This is the most basic and overall difference between public and private blockchains. What is the real difference based on?

What are the concrete differences between public and private blockchains?
Who can be the user of public and private blockchain?

I invite you to read the article.


Read More

fabric-engine

Hyperledger Fabric chaincode performance. Node.js vs Java.

Choosing the right technology can impact development process and among the others: the performance of the solution. I would like to compare the performance of the Hyperledger Fabric chaincode implemented in the Node.js and Java.


Read More