Public vs private blockchains. What's the difference?

Blockchain publiczny i prywatny. Co je konkretnie różni?

Blockchain publiczny, to taki z którego korzystać może każdy. Blockchain prywatny to taki, którego uczestnikami są tylko wybrani. To najprostsza i bardzo ogólna różnica między blockchainem prywatnym i publicznym. Na czym jednak ta różnica właściwie polega?

Jakie faktyczne mechanizmy dzielą blockchainy publiczne od prywatnych?
Kto może być użytkownikiem blockchaina publicznego, a kto prywatnego?


Read More

Public vs private blockchains. What's the difference?

Private and public blockchains. What is the difference?

Public blockchains can be used by everyone. Private blockchains can be used by selected group of participants. This is the most basic and overall difference between public and private blockchains. What is the real difference based on?

What are the concrete differences between public and private blockchains?
Who can be the user of public and private blockchain?

I invite you to read the article.


Read More

closed-blockchain

Do we need “closed” blockchains?

The blockchain technology spreads. Mainly this can be visible in the context of cryptocurrencies popularity gain (which can be noticed by rising Bitcoin price). Blockchain became useful or even created plenty of new branches like tokenization which who knows - maybe will revolutionize the investments and the way we represent the ownership in general.


Read More