Lessons learned from 1400 Bitcoins loss

The recent news about 1400 bitcoins loss caused a lot of buzz: the amount of Bitcoins worth about 16.3 million $, not any kind of exchange hack, all happened using Electrum wallet - one of the oldest and still very popular Bitcoin wallet.
I share the lessons which could be learned from that story.


Read More

zk-snark-information-scaled

Understanding zero knowledge proofs and zk-SNARK.

zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) is the protocol of zero knowledge proof. ZCash cryptocurrency will be the one of first opened blockchain projects, which will utilize the implementation of this fascinating algorithm in the mechanics of blockchain. Zero knowledge proofs have huge potential and can be used or even revolutionize a lot of data exchange processes.

In this article I explain:

what is the zero knowledge proof;
what is, how works and what kind of math mechanics are hidden behind zk-SNARK.


Read More

zk-snark-information-scaled

Zrozumieć dowody z wiedzą zerową. Wyjaśniam działanie zk-SNARK.

zk-SNARK (ang. Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) to protokół "dowodzenia z wiedzą zerową" (ang. Zero Knowledge Proof). Kryptowaluta ZCash będzie jednym z pierwszych otwartych projektów kryptowalutowych, który wykorzysta implementację tego fascynującego algorytmu w mechanizmie działania blockchaina. Dowody z wiedzą zerową mają ogromny potencjał i mogą znaleźć zastosowanie, a wręcz zrewolucjonizować wiele procesów wymiany informacji.

W tym artykule wyjaśniam:

czym jest dowód z wiedzą zerową,
czym jest i jak działa protokół zk-SNARK i jaką matematyczną machinerię wykorzystuje.


Read More

lisk-development

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych aplikacji wykorzystując Liska. Technologia jest wyczekiwana przez inwestorów projektu od długiego czasu. W tym artykule przejdę przez proces zainstalowania Liska i wszystkich składowych technologii w systemie oraz stworzę i uruchomię własny blockchain.

Jak wygląda proces stworzenia aplikacji opartej o Lisk Alpha SDK?
Jak wygląda kod aplikacji i własnego blockchaina?
Jakie są możliwości i potencjał technologii tworzonej przez Lisk?

Krytycznym inżynierskim okiem przyjrzę się komponentom Lisk SDK, możliwościach produktu, widocznych wadach i zaletach.


Read More

lisk-development

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications. Technology is awaited by project investors since some time already. In that article I would like to go through the process of installing Lisk and all dependent technologies and then create and run own Lisk blockchain application.

How looks like the Lisk Alpha SDK application development process?
How looks like the code of custom blockchain?
What are the possibilities and potential of Lisk technology?

I would like to present software engineer point of view and describe both the positive and negative aspects.


Read More

Ethereum 2.0 sharding

Czym jest sharding w nadchodzącym Ethereum 2.0?

Sharding ma być rozwiązaniem problemu skalowalności w nadchodzącej wersji Ethereum 2.0, a także nadzieją poprawy wydajności innych blockchainów. Obecnie Bitcoin potrafi przetworzyć około 3-7 transakcji na sekundę, tymczasem Ethereum ok. 7-15. Realizacja shardingu mogłaby ten wynik znacznie poprawić.

Co jest przyczyną problemu wydajności blockchainów?
Jaka jest podstawa działania shardingu, który ma pojawić się w Ethereum 2.0?
Czym jest Blockchain Trillema?

Wyjaśniam.


Read More

Ethereum 2.0 sharding

What is sharding in upcoming Ethereum 2.0?

Sharding is going to be scalability solution in upcoming Ethereum 2.0 and the enhancement hope for many other blockchains. Scalability is the speed key factor of the blockchain. This word is used to describe all the technology solutions which have the major goal: processing more transactions per second. Currently Bitcoin process about 3-7 transactions per second and Ehtereum about 7-15. With shards this result would be much increased.

What are the reasons of limited blockchain efficiency?
What's the main, basic idea of sharding?
What's the Blockchain Trillema?

I'm explaining in this article.


Read More

ethereum-studio-ide

Ethereum Studio – nowe webowe środowisko developerskie

Ethereum na swoim blogu opublikowało nowe narzędzie IDE dla programistów tworzących oprogramownie oparte o Ethereum. Jakie jest to nowe środowisko i czy może się równać z popularnym środowiskiem Remix IDE?
Zobaczmy pokrótce co nowego oferuje to narzędzie.


Read More

lisk

Lisk – krótka historia oraz produkty projektu

Lisk to jeden z projektów blockchain, których głównym celem jest umożliwienie tworzenia efektywnych aplikacji opartych o blockchain. Aktualnie termin "Lisk" może być użyty do opisu blockchaina Lisk Core (z natywną kryptowalutą LSK), jak i do opisu SDK dedykowanego tworzeniu aplikacji blockchain. Projekt rozwijany jest już od kilku lat, ale wersja Alpha SDK (narzędzi dla developerów) jest całkiem świeża.
Przejdźmy pokrótce przez historię projektu Lisk oraz sprawdźmy w jakim miejscu projekt znajduje się obecnie.


Read More

lisk

Lisk – short genesis and current ecosystem

Lisk is one of the blockchain projects, whose primary focus is to enable building highly efficient blockchain based applications (dapps). The term "Lisk" at the moment can be called to describe the Lisk Core blockchain (with the native LSK cryptocurrency) and the SDK for building blockchain applications. The project is developed already few years, but the Alpha SDK version of Lisk is quite fresh.
Let's make short overview of the project genesis (history) and the current state.


Read More