hyperledger-fabric-2-chaincode

How to deploy chaincode in Hyperledger Fabric 2.0?

With the new release of Hyperledger Fabric 2.0 the lifecycle of chaincode has been changed. It implies also the changes in the chaincode deployment process - what basically means that commands used to deploy chaincode in < 2.0 release (no matter if using peer binary or SDK) will not work. In this article I show how to deploy chaincode to the Hyperledger Fabric 2.0.


Read More

Truffle Suite - Ethereum developer toolbox: Truffle

Truffle Suite – Ethereum developer toolbox: Truffle.

Truffle Suite is the tool pack dedicated to Ethereum developers (focusing on smart contracts). That very actively developed project is currently one of the most popular frameworks for implementing, testing and running Ethereum based decentralized applications.

In this article:

I will describe the Truffle Suite tools;
I will describe and use the main tool of the suite - Truffle (name of the tool is the same as suite name);
I will initialize example project Pet Shop - implementing first features and corresponding tests;


Read More

Truffle Suite - Ethereum developer toolbox: Truffle

Truffle Suite – niezbędnik developera Ethereum: Truffle.

Truffle Suite to zestaw narzędzi developerskich dla programistów tworzących projekty w Ethereum (smart contracty). Ten bardzo aktywnie rozwijany projekt, jest aktualnie jednym z najbardziej popularnych frameworków dedykowanych implementacji, testowaniu, a także uruchamianiu zdecentralizowanych aplikacji opartych o Ethereum.

W tym artykule:

opiszę narzędzia pakietu Truffle;
opsizę i wykorzystam główne narzędzie pakietu Truffle - Truffle (nazwa pakietu i narzędzia jest taka sama);
zainicjalizuję przykładowy projekt Pet Shop - zaimplementuję pierwsze funkcjonalności oraz dedykowane testy automatyczne;


Read More