pub-vs-priv-min

Blockchain publiczny i prywatny. Co je konkretnie różni?

Blockchain publiczny, to taki z którego korzystać może każdy. Blockchain prywatny to taki, którego uczestnikami są tylko wybrani. To najprostsza i bardzo ogólna różnica między blockchainem prywatnym i publicznym. Na czym jednak ta różnica właściwie polega?

Jakie faktyczne mechanizmy dzielą blockchainy publiczne od prywatnych?
Kto może być użytkownikiem blockchaina publicznego, a kto prywatnego?


Read More

Private and public blockchains. What is the difference?

Public blockchains can be used by everyone. Private blockchains can be used by selected group of participants. This is the most basic and overall difference between public and private blockchains. What is the real difference based on?

What are the concrete differences between public and private blockchains?
Who can be the user of public and private blockchain?

I invite you to read the article.


Read More