lisk-development

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych aplikacji wykorzystując Liska. Technologia jest wyczekiwana przez inwestorów projektu od długiego czasu. W tym artykule przejdę przez proces zainstalowania Liska i wszystkich składowych technologii w systemie oraz stworzę i uruchomię własny blockchain.

Jak wygląda proces stworzenia aplikacji opartej o Lisk Alpha SDK?
Jak wygląda kod aplikacji i własnego blockchaina?
Jakie są możliwości i potencjał technologii tworzonej przez Lisk?

Krytycznym inżynierskim okiem przyjrzę się komponentom Lisk SDK, możliwościach produktu, widocznych wadach i zaletach.


Read More

lisk-development

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications. Technology is awaited by project investors since some time already. In that article I would like to go through the process of installing Lisk and all dependent technologies and then create and run own Lisk blockchain application.

How looks like the Lisk Alpha SDK application development process?
How looks like the code of custom blockchain?
What are the possibilities and potential of Lisk technology?

I would like to present software engineer point of view and describe both the positive and negative aspects.


Read More